Haki ya Uhuru wa Mawazo

Ibara 18(2) ya katiba ya Tanzania inasema - “Kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa Maisha na shughuli za wananchi na pia juu ya maswala muhimu kwa jamii”
Write New Entry

Blogs